Dancingi i imprezy

Dancingi i dyskoteki organizowane w weekendy w Siwym Dymie mają już określoną renomę i cieszą się wielkim zainteresowaniem. Szalone imprezy taneczne odbywają się równolegle na dwóch salach, w prawie każdy piątek i sobotę, od godz. 20:00 do 3:00. Dancing w Siwym Dymie jest też okazją do zorganizowania wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego, a także innych uroczystości, takich jak urodziny, czy integracje w małym gronie.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ DANCINGI:

https://www.facebook.com/RestauracjaSiwyDym/?locale=pl_PL

CZY TRZEBA ROBIĆ REZERWACJĘ?

Rezerwacje stolików prosimy składać poprzez FACEBOOKA lub SMS’A Tel.883-262-826.
(Imię, Nazwisko, Numer telefonu rezerwującego, Ilość osób, Data, Godzina przybycia, Sala-opcjonalnie).
Można również zamówić menu.

Podczas dancingu można na bieżąco zamawiać dania z karty. Kuchnia otwarta jest zawsze do godz. 23:00.
PIZZE można zamówić do godz. 01:00.

Dzięki temu, nawet niewielkie grupy mogą urządzić sobie małe przyjęcie i bawić się wspaniale, korzystając z oferowanej przez nas muzyki.

JAK ZROBIĆ REZERWACJĘ?

Tak, oczywiście 😊


UWAGA – jeśli chcesz zarezerwować na dancingu stolik powyżej 8 osób – zrób przedpłatę /w barze lub na konto/ w wys. 30 zł/os.
Kwotę, którą wpłacisz – odliczymy od wejściówek.
Rezerwacje
, te bez przedpłaty, będą „trzymane” do 30 min od podania godziny przybycia, ale nie dłużej niż do godz. 22-giej.

Zarezerwuj stolik onlin

Konto do wpłaty za rezerwacje stolików:
ZADYMA s.c.
– 74 8808 0006 0010 0197 9062 0001
Przykładowy tytuł wpłaty:
„Dancing w dniu ……… , sala dolna, 8 os., dla Kowalski Jan”

W przypadku nieobecności na dancingu, dokonane przedpłaty nie podlegają zwrotowi i nie będą przenoszone na poczet rezerwacji na inny dzień.

Prosimy Was o wyrozumiałość – nie chcemy nikomu utrudniać rezerwacji, ale wielu z Was robi je, a później nie przyjeżdża na dancing. Stoliki stoją puste, a inni Goście podpierają ściany.

KTO GRA NA DANCINGACH?

Na sali górnej odbywa się dyskoteka, którą prowadzi doświadczony DJ EFENDI. Ponieważ doskonale potrafi dostosować muzykę do potrzeb naszych Gości, cieszy się on ogromną popularnością.

Dolna sala to miejsce, gdzie odbywa się tradycyjna zabawa taneczna z zespołem na żywo. Wiele grup muzycznych z Lubelszczyzny pierwsze kroki stawiało w Siwym Dymie, grając dancingi. W wyniku tego, teraz są to bardzo popularne i  rozchwytywane zespoły weselne. Na naszej scenie grali m.in.: AKCES, AKORD, AUDIO NATURALNI, BAYER DANCE, DEFAKTO, DEIKS, DEKRET, DOBRA NOCKA, DYNAMIC, EDIT,  EXTRAT, FREE BOYS, GRZANIEC, HELLO, HIGH LIFE, KLIMAT, KONKRET, KUMPLE JANOSIKA, LORENS, MAXIMUSS BAND, METRUM, MIGLANC, MUZYCZNY PREZYDENT, PARACAS, PARAGRAPH, PARZENICA, PO ZBÓJU, REPLAY, REFLEX, RELAX, RETRO BAND, SAVAN, SILVERBOY,  SILVERS, TENER, VERS, VOICE BAND, QATRO.

JAK JEST NA DANCINGACH?

Wszystkich Gości odwiedzających Siwy Dym, a w szczególności uczestników imprez organizowanych w obiekcie, obowiązuje REGULAMIN IMPREZ W SIWY DYMIE.

Oprócz dancingów jesteśmy też znani z fantastycznych imprez, takich jak Andrzejki w Kazimierzu Dolnym oceniane bardzo wysoko, Sylwester, czy Ostatki.

Siwy Dym to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się dancingi, ale również ludzie – ci, którzy tu pracują oraz nasi fantastyczni Goście.

Menadżerowie, kelnerzy, pracownicy kuchni oraz obsługa techniczna to ludzie wyjątkowi – pełni pasji i zawsze pozytywni, a nasi Goście, zwłaszcza Ci najwierniejsi, to nasze „motywatory” do bycia coraz lepszymi.

DANCINGI W SIWYM DYMIE W WASZYCH OCZACH:

A tak o nas, na Facebooku pisali nasi Dancingowicze:

Regulamin Restauracji „Siwy Dym” –

obowiązujący podczas imprez zorganizowanych

1.Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez restaurację „Siwy Dym” Celejów 63c,
24-120 Kazimierz Dolny, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu,
dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2.W celu zapewniania Gościom restauracji „Siwy Dym” bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy,
restauracja „Siwy Dym” zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim
wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez
restaurację. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub
posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację.

3.O wejściu osób na teren restauracji decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony
restauracji mają prawo odmówić wstępu na teren obiektu bez podania przyczyny.

4.Do restauracji „Siwy Dym” nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające
ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz
ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Pracownik ochrony ma prawo do
wylegitymowania gościa restauracji w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego
wieku. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5.Goście biorący udział w imprezach zorganizowanych obowiązani są do noszenia w widocznym
miejscu papierowej opaski wydanej przez selekcjonera lub pracownika ochrony.

6.Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony restauracji „Siwy Dym” mają prawo
odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w obiekcie, równa będzie
dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

7.Osoby przebywające w lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników
restauracji i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

8.Rezerwacja loży VIP lub stolika wiążę się ze wcześniejszymi ustaleniami telefonicznymi, za
pomocą portalu Facebook czy strony internetowej. W przypadku rezerwacji loży VIP
koniecznym jest ustalenie szczegółów z Managerem restauracji. W sytuacji kiedy goście spóźnią
się ponad 30 min na ustaloną godzinę rezerwacji, rezerwacja przepada.

9.Zabrania się wnoszenia na teren lokalu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających,
broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i
materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.

10.Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w
przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 9
regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, lokal zastrzega sobie prawo do
odmowy wstępu na teren restauracji.

11.Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości
restauracji, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków
odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin restauracji „Siwy Dym”
zostaną wyproszone z lokalu.

12.W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć
przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu.

13.W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w restauracji „Siwy Dym”, popełnienia
wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę
i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w lokalu w całości odpowiada
sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

14.Restauracja „Siwy Dym” nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą
wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży
Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety
ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy
z wyżej wymienionych powodów.

15.W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz tańczenia z napojami oraz jedzeniem.
Gość lokalu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie
natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

16.Restauracja „Siwy Dym” zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez
podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety.
Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

17.Obsługa Restauracji „Siwy Dym” ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

18.Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli,
głośnikach, antresolach lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

19.Godzina zamknięcia restauracji ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

20.Szatnia w lokalu jest płatna w sezonie jesienno-zimowym. Za rzeczy pozostawione poza szatnią
na terenie lokalu, restauracja nie ponosi odpowiedzialności.

21.Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni [dokumenty, klucze, portfele, telefony itp.]
restauracja nie ponosi odpowiedzialności.

22.W przypadku zgubienia bloczka z numerkiem, rzeczy pozostawione w szatni są wydawane
dopiero po zakończeniu imprezy lub w wyznaczonym przez menadżera terminie oraz po
podpisaniu stosownego oświadczenia. Za zgubione lub zniszczone bloczki z numerkami do szatni
obowiązuje oplata. Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w dniu imprezy
przechowywane są maksymalnie 14 dni.

23.Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez restaurację „Siwy Dym”
dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń
terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w
ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz
informacji dotyczących imprezy